τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Απόφ.ΔιευθΥπηρΑσύλου 8269/2018: Περιορισμός κυκλοφορίας των αιτούντων διεθνή προστασία

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την παρούσα απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, που εκδόθηκε μετά από τη ακύρωση της προηγούμενης, με την αριθμ. 805/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ορίζεται ότι στους αιτούντες διεθνή προστασία οι οποίοι εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια μέσω των νησιών Λέσβου, Ρόδου, Σάμου, Κω, Λέρου και Χίου επιβάλλεται, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ιδίως για την υλοποίηση της από 18-3-2016 Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, περιορισμός κυκλοφορίας τους στα ως νησιά αντίστοιχα καθώς και για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των αιτημάτων διεθνούς προστασίας. Ο ως άνω περιορισμός αναφέρεται στα δελτία αιτούντων διεθνή προστασία
Ο περιορισμός κυκλοφορίας δεν επιβάλλεται ή αίρεται όταν η εξέταση της υπόθεσης παραπέμπεται σε περιφερειακή υπηρεσία της Υπηρεσίας Ασύλου της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment