τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Απόφ.ΔιευθΥπηρΑσύλου 28162/2019: Ίδρυση, έναρξη λειτουργίας και καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Νίκαιας

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου ιδρύεται Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου, το οποίο θα εδρεύει και θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Νίκαιας, επί της οδού Θηβών 196-198, με αρμοδιότητα την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων για παροχή διεθνούς προστασίας, που έχουν υποβληθεί από υπηκόους τρίτων χωρών και ανιθαγενείς και εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό διοικητικής διαδικασίας, ενώπιον των αρμόδιων Αρχών Παραλαβής και Εξέτασης, ανεξαρτήτως τοπικής και καθ’ ύλην αρμοδιότητας αυτών.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment