τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Απόφ.ΔιευθΥπηρΑσύλου 1102/2020: Επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Ιωαννίνων

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου επανακαθορίζονται οι καθ ύλη και κατά τόπον αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου (Α.Κ.Α) Ιωαννίνων, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του καθώς και η βέλτιστη κάλυψη των αυξημένων υφιστάμενων αναγκών.

Ειδικότερα, το Α.Κ.Α. Ιωαννίνων καθορίζεται ως αρμόδιο για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας α) αλλοδαπών ή ανιθαγενών που κρατούνται σε καταστήματα κράτησης καθώς και σε προσωρινούς χώρους κράτησης/κρατητήρια των αστυνομικών τμημάτων εντός των ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και β) αλλοδαπών ή ανιθαγενών που φιλοξενούνται σε Δομές Φιλοξενίας της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν την εξέταση και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων που εκκρεμούν σε αυτό, για τον προγραμματισμό και την εξέταση υποθέσεων για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί απλή ή πλήρης καταγραφή μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας σε α βαθμό, καθώς και για τη διεκπεραίωση οιουδήποτε άλλου συναφούς με τις εν λόγω υποθέσεις ζητήματος ιδίως έκδοση άδειας διαμονής ενιαίου τύπου και έκδοσης ταξιδιωτικού εγγράφου.

Write A Comment