τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Απόφ ΑΠΔΠΧ 70/2018: Απόρριψη διαγραφής αλλοδαπού από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών για λόγους εθνικής ασφάλειας

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την παρούσα απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απορρίφθηκε η προσφυγή αλλοδαπού για τη διαγραφή των δεδοµένων του από τον ν Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύµητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.)
Συγκεκριμένα, η ΑΠΔΠΧ, εξετάζοντας την προσφυγή του αλλοδαπού με την οποία ζήτησε τη διαγραφή του από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α., κατέληξε ότι η καταχώριση του στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. είναι νόµιµη, εφόσον καταχωρίσθηκε για λόγους εθνικής ασφάλειας, ενόψει του ότι κρίθηκε επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια της χώρας µας, προ της παρέλευσης τριετίας από την αρχική εγγραφή του αποφασίστηκε η διατήρηση της καταχώρισής του στον εν λόγω κατάλογο και στη συνέχεια στο πλαίσιο επανεξέτασης του διοικητικού µέτρου αποφασίσθηκε η επιβολή εκ νέου της απαγόρευσης εισόδου του στη χώρα έως την …2019.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment