τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Απόφ. 1197/16.01.2018 της 7ης Επιτροπής Προσφυγών επί νέας αίτησης εξαίρεσης της τακτικής Προέδρου

Pinterest LinkedIn Tumblr
[…] Κατά την έναρξη της διάσκεψης, η Πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία προήδρευσε κατά την συνεδρίαση της 13.12.2017 όπου διεξήχθη προφορική ακρόαση του ως άνω προσφεύγοντος, δήλωσε τα εξής:
Επειδή, μετά τις αήθεις και απρόκλητες προσωπικές επιθέσεις που δέχθηκα με αφορμή την Π.Δ.Ν 25/8.1.2018 προσωρινή διαταγή, την οποία εξέδωσα επιληφθείσα σχετικού αιτήματος, κατά την άσκηση των αρμοδίως ανατεθέντων εις εμέ δικαιοδοτικών μου καθηκόντων, ως Πρόεδρος του Θ΄ Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, υποβάλλω αίτημα εξαίρεσης μου από την εκδίκαση της ενδικοφανούς προσφυγής του … (ον.) …  του … και της … (αριθμ. υποθέσεως …), για τους  κατωτέρω λόγους:
Επειδή, οι επιθέσεις αυτές, που εκδηλώθηκαν με ψιθύρους και κραυγές στο σύνολο του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, όχι μόνο πλήττουν βάναυσα το ήθος, την ακεραιότητα, την αξιοπιστία και την προσωπική μου αξιοπρέπεια, ως δικαστικού λειτουργού, αλλά θέτουν αντικειμενικά εν αμφιβόλω την αμερόληπτη, αντικειμενική και ανεπηρέαστη λειτουργία της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών.  Συγκεκριμένα:
1) Πρώην Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ανέφερε σε συνέντευξη τύπου του Δ.Σ.Α., πλην άλλων «……Αποτελεί ντροπή για τη Δικαιοσύνη και η χθεσινή Δευτέρα ήταν μια πολύ θλιβερή ημέρα για την Δικαιοσύνη……..Είναι ντροπή γι’ αυτή που δίκασε, καθώς φέρθηκε παράνομα και αντιδεοντολογικά ……..είχαν όλα προσχεδιαστεί, δεν έγιναν τυχαία…..Ελπίζω να υποστεί τις συνέπειες του νόμου…..». (βλ. αναλυτικώς τη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου στα γραφεία του Δ.Σ.Α.).
2) Σε κοινή δήλωση που εξέδωσαν 11 πρώην Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας αναφέρουν, μεταξύ άλλων «..εύλογα ερωτηματικά προκαλεί η σημερινή απόφαση της προέδρου του Θ΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών να εκδώσει προσωρινή διαταγή με την οποία να ανακαλεί προσωρινά την απόφαση της 3ης Ανεξάρτητης  Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ασύλου με την οποία δόθηκε άσυλο στον Τούρκο συγκυβερνήτη του ελικοπτέρου, ο οποίος μαζί με άλλους  7 στρατιωτικούς κατέφυγε στην Αλεξανδρούπολη, μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου». «Τα ερωτηματικά πολλαπλασιάζονται, ενώ παράλληλα με μια πρώτη ανάγνωση ανακύπτουν ενδεχομένως πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα. Κι αυτό γιατί η πρόεδρος….η οποία πριν από λίγα 24ωρα δέχθηκε σε ακρόαση δικηγόρους του Ελληνικού Δημοσίου και σήμερα εξέδωσε την προσωρινή διαταγή, ήταν παράλληλα πρόεδρος άλλης …Επιτροπής Ασύλου η οποία εξέτασε το αίτημα ασύλου ενός εκ των 8 επιβαινόντων στο στρατιωτικό ελικόπτερο»…. «Στην Επιτροπή Ασύλου τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 360/15.11.2016 πράξη της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Έτσι τίθεται το εύλογο ερώτημα εάν υπάρχει από ποινικής και πειθαρχικής σκοπιάς, απόκρυψη λόγου εξαίρεσης, λόγω της διφυούς ιδιότητας της επίμαχης δικαστικού λειτουργού, κάτι που δημιουργεί ακυρότητα των όποιων δικαστικών αποφάσεων, λόγω της συμμετοχής της στο δικαστικό σχηματισμό, ανεξάρτητα εάν μετά τη συζήτηση της υποθέσεως…υπέβαλε, όπως λέγεται την παραίτησή της……….» (βλ. αναλυτικώς κοινή δήλωση 11 πρώην προέδρων…Newsroom, CNNGreece,8.1.2018).
Όπως ανέφερα ανωτέρω  και επαναλαμβάνω και νυν, οι επιθέσεις αυτές, οι οποίες, εκτός του ότι με πλήττουν βαναύσως ως άνθρωπο και ως δικαστικό λειτουργό, θέτουν αντικειμενικά σε αμφιβολία την αμερόληπτη κρίση μου επί της ανωτέρω υποθέσεως. Κατόπιν τούτων,  αιτούμαι με βάση τα ανωτέρω νεώτερα στοιχεία τα οποία δεν γνώριζα και δεν μπορούσα να γνωρίζω κατά την υποβολή της από  …/4.1.2018 αρχικής δηλώσεως εξαιρέσεως να γίνει δεκτή η αίτηση εξαίρεσής μου από την εκδίκαση της συγκεκριμένης υποθέσεως, προς αποφυγή δημιουργίας στους διαδίκους οποιασδήποτε υπόνοιας μεροληψίας εκ μέρους μου ή εντυπώσεως περί επηρεασμού της κρίσης μου στην εν λόγω υπόθεση. Για τους λόγους αυτούς, αλλά και εκ λόγων ευθιξίας και ευπρέπειας ζητώ την εξαίρεση μου από την προαναφερόμενη υπόθεση.
Στη συνέχεια, κλήθηκε και προσήλθε για να προεδρεύσει της Επιτροπής, αντί της δηλώσασας αυτοεξαίρεσης, η …., αναπληρωματική Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών, ενώπιον της οποίας, η Πρόεδρος επανέλαβε τη ανωτέρω δήλωσή της και αποχώρησε από τη διάσκεψη.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή, υπό τη νέα σύνθεση, μετά από συζήτηση, έκρινε βάσιμο τον εκτεθέντα λόγο, διότι υπό τα ανωτέρω εκτεθέντα πραγματικά περιστατικά και σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 1 περ. στ’του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, είναι ενδεχόμενο να δημιουργηθεί στον προσφεύγοντα υπόνοια μεροληψίας της στην υπόθεση, ανεξάρτητα από το ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή αποδέχεται τη δήλωση της Προέδρου και κρίνει , ότι πρέπει να ματαιωθεί για τον εκτεθέντα λόγο, η συζήτηση που έγινε στις 13.12.2017 και να χωρήσει νέα συζήτηση της υπόθεσης και διεξαγωγή της προφορικής ακρόασης του ανωτέρω ενώπιον της Επιτροπής, στη σύνθεση της οποίας δεν θα μετάσχει πλέον η αυτοεξαιρεθείσα Πρόεδρος. 

Write A Comment