τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 976/2014: Έννοια “μεταφοράς” και “προώθησης” υπηκόων τρίτων χωρών

Pinterest LinkedIn Tumblr

Κατά το άρθρο 88 παρ. 1 του Ν. 3386/2005, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάσταση του με το άρθρο 48 παρ. 4 του Ν. 3772/2009, πλοίαρχοι ή κυβερνήτες πλοίου, πλωτού μέσου ή αεροπλάνου και οδηγοί κάθε είδους μεταφορικού μέσου που μεταφέρουν από το εξωτερικό στην Ελλάδα υπηκόους τρίτων χωρών, που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο Ελληνικό έδαφος ή στους οποίους έχει απαγορευθεί η είσοδος για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και αυτοί που τους προωθούν από τα σημεία εισόδου, τα εξωτερικά ή εσωτερικά σύνορα, στην Ελληνική Επικράτεια και αντίστροφα προς το έδαφος κράτους-μέλους της Ε. Ε ή τρίτης χώρας ή διευκολύνουν την μεταφορά ή την προώθηση τους ή εξασφαλίζουν σε αυτούς κατάλυμα για απόκρυψη τιμωρούνται: … .

Μετά την αντικατάσταση του ανωτέρω άρθρου με το άρθρο 48 παρ. 4 του Ν. 3772/2009, τιμωρούνται, μεταξύ άλλων και αυτοί που παραλαμβάνουν υπηκόους τρίτων χωρών από τα σημεία εισόδου, τα εξωτερικά ή εσωτερικά σύνορα για να τους προωθήσουν στο εσωτερικό της χώρας ή στο έδαφος κράτους-μέλους της Ε. Ε ή τρίτης χώρας ή διευκολύνουν τη μεταφορά τους ή εξασφαλίζουν σε αυτούς κατάλυμα για απόκρυψη.

Από τη σύγκριση της προϊσχύουσας με την αντικατασταθείσα ως άνω διάταξη του ανωτέρω νόμου (η οποία είναι ταυτόσημη με την ήδη ισχύουσα διάταξη του άρθρου 30 του ν 4251/2014), προκύπτει ότι με την πρώτη διάταξη τιμωρείται μεταξύ άλλων περιπτώσεων και η διευκόλυνση της μεταφοράς ή προωθήσεως των λαθρομεταναστών, ενώ με την τελευταία διάταξη τιμωρείται και η διευκόλυνση της μεταφοράς αυτών χωρίς να αναφέρεται και η διευκόλυνση της προώθησης.

Η μη αναφορά της διευκόλυνσης της προώθησης δεν έγινε με σκοπό να μην τιμωρείται αυτή, αλλά έγινε για την αρτιότερη διατύπωση του νόμου. Συγκεκριμένα η μεταφορά λαθρομεταναστών από τόπου εις τόπον στην Ελλάδα εμπεριέχει και την προώθηση τους ως σκοπό και αναγκαία συνέπεια της μεταφοράς και έτσι οι δύο αυτοί όροι (μεταφορά και προώθηση) είναι ταυτόσημοι και η αναφορά και των δύο συνιστά περιττή ταυτολογία, την οποία απέφυγε ο νομοθέτης με τη νέα διατύπωση (ΑΠ 1843/2010), δεν απαιτείται δε αναγκαίως για την θεμελίωση του αξιοποίνου βάσει της άνω διατάξεως η μεταφορά να γίνεται αποκλειστικώς από την συνοριακή γραμμή της χώρας, αρκούσης κάθε μεταφοράς εντός της Χώρας.

Write A Comment