τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 832/2017: Τετελεσμένη και όχι σε απόπειρα διευκόλυνση της παράνομης εξόδου αλλοδαπού από τη χώρα

Pinterest LinkedIn Tumblr

Το αδίκημα της διευκόλυνσης της παράνομης εξόδου από το ελληνικό έδαφος πολίτη τρίτης χώρας (αρ. 87 παρ. 5 εδ. β ν. 3386/2005) συνιστά έγκλημα απλής συμπεριφοράς (τυπικό έγκλημα και όχι αποτελέσματος-ουσιαστικό έγκλημα), που, στην συγκεκριμένη περίπτωση, έχει ολοκληρωθεί με την ανάπτυξη από τον δράστη της περιγραφόμενης στην αντικειμενική υπόσταση της πράξεως δραστηριότητα (Λ. Κοτσαλής, Ποινικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, σελ. 643, με τις εκεί παραπομπές, Ανδρουλάκης, Ποινικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, σελ. 171).

Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για το αδίκημα της διευκόλυνσης της παράνομης εξόδου στην τετελεσμένη του μορφή και όχι σε απόπειρα, της αναιρεσείουσας-κατηγορουμένης και της συγκατηγορουμένης της Γ. Σ. που διευκόλυναν, έναντι μη προσδιορισθείσης αμοιβής, που έλαβαν, την αλλοδαπή υπήκοο G. S. του I. και της G., για να εξέλθει από την χώρα, χωρίς προηγουμένως να υποβληθεί στον έλεγχο που προβλέπεται για κάθε άτομο που εξέρχεται από το ελληνικό έδαφος και συναφώς διαλαμβάνεται, ότι μερίμνησαν για την ηλεκτρονική κράτηση εισιτηρίων και την έκδοση κάρτας επιβίβασης για την πτήση “…”, από Θήρα προς Βρυξέλλες, την αποφυγή ελέγχου κατά τον έλεγχο-παράδοση των χειραποσκευών, τον εφοδιασμό της με το υπ’ αριθμ. …/18-11-2006 πλαστό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. του Ιλίου Αττικής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρβλ. ωστόσο την ΑΠ 859/2016, όπου κρίθηκε ως ορθή και αιτιολογημένη η καταδίκη για απόπειρα διευκόλυνσης εξόδου από το ελληνικό έδαφος του κατηγορουμένου που επέδειξε στον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας CHECK-IN του Κεντρικού Αερολιμένος του Ηρακλείου Κρήτης το υπ’ αριθμ. … γνήσιο διαβατήριό του, που είχε εκδοθεί από τις Καναδικές Αρχές, προς έλεγχο και επιβεβαίωση του ηλεκτρονικού του εισιτηρίου της πτήσεως … για Στουτγάρδη – Γερμανίας, και επέτυχε έτσι να του δοθεί κάρτα επιβιβάσεως για την ως άνω πτήση, την οποίαν (κάρτα επιβιβάσεως) στην συνέχεια παρέδωσε στον αλλοδαπό, προκειμένου ο τελευταίος να ταξιδεύσει στην θέση του (αναιρεσείοντος) εφοδιασμένος με το πλαστό υπ’ αριθμ. … δελτίο γερμανικής ταυτότητας, το οποίο έφερε τα δικά του στοιχεία ταυτότητας και το είχε παραχωρήσει στον ανωτέρω H. J., χωρίς όμως η ενέργειά του να ολοκληρωθεί, γιατί η πράξις του αυτή απεκαλύφθη κατά την διάρκεια αστυνομικού ελέγχου. 

Write A Comment