τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 447/2015: Η υποβολή αιτήματος διεθνούς προστασίας δεν εμποδίζει την γνωμοδότηση υπέρ ή κατά της εκδόσεως αλλοδαπού από τα αρμόδια δικαστικά όργανα

Pinterest LinkedIn Tumblr
Η θεσπιζόμενη στο άρθρο 5 παρ. 2 ΠΔ/τος 114/2010 απαγόρευση εκδόσεως μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της αιτήσεως χορηγήσεως διεθνούς προστασίας ή πολιτικού ασύλου αναφέρεται στην κατ’ άρθρον 452 παρ. 1 ΚΠΔ έκδοση του εκζητουμένου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης μετά την αμετάκλητη γνωμοδότηση υπέρ της εκδόσεως από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο και δεν εμποδίζει την γνωμοδότηση υπέρ ή κατά της εκδόσεως από το τελευταίο αυτό ούτε οδηγεί σε αναβολή της διαδικασίας εκδόσεως.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης πρόκειται να δημοσιευτεί στο υπό έκδοση τεύχος 1/2015 της Επιθεώρησης Μεταναστευτικού Δικαίου

Write A Comment