τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 437/2012: Άρνηση εκτέλεσης ΕΕΣ λόγω ισχυρών βιοτικών δεσμών του εκζητούμενου στην Ελλάδα

Pinterest LinkedIn Tumblr

Έφεση κατ’ αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών περί εκτελέσεως ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης πολωνικών αρχών στηριζόμενη στο ότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του στοιχ. ε΄ του άρ. 12 του Ν. 3251/2004 (περί ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης)
Ο Έλληνας δικαστής, ως δικαστική αρχή εκτελέσεως του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, οφείλει α) να ελέγξει την εξωτερική και την εσωτερική νομιμότητα του εντάλματος, β) να ερευνήσει αν συντρέχει κάποιος λόγος υποχρεωτικής άρνησης εκτέλεσης του εντάλματος και γ) σε καταφατική περίπτωση, να εκδώσει απορριπτική απόφαση και να αρνηθεί την παράδοση του εκζητουμένου.
Ποια είναι η έννοια του “λόγου δυνητικής αρνήσεως εκτελέσεως” του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης του στοιχ. ε΄ του άρ. 12 του Ν. 3251/2004. Με βάση ποια κριτήρια αποφασίζεται αν ένας εκζητούμενος “κατοικεί” και “διαμένει” στην Ελλάδα. Πότε υπάρχει υποχρέωση εκτέλεσης του εντάλματος και παράδοσης του εκζητουμένου στις αρχές του κράτους που το εξέδωσε.
Γίνεται δεκτή η κρινόμενη έφεση κατ’ αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών περί εκτελέσεως ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης πολωνικών αρχών, υπέρ της εκδόσεως στην Πολωνία του εκζητουμένου Πολωνού, προκειμένου να εκτίσει επιβληθείσες ποινές φυλακίσεως ενός έτους και έξι μηνών για απάτη, απόπειρα απάτης, πιστωτική απάτη κατά συρροή και οδήγηση μηχανικού οχήματος σε κατάσταση μέθης, παρά την σχετική απαγόρευση με δικαστική απόφαση, διότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του στοιχ. ε΄ του άρ. 12 του Ν. 3251/2004, αφού τόσο ο εκζητούμενος όσο και η σύζυγός του κατοικούν και εργάζονται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι ετών, ανταποκρινόμενοι σε όλες τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, ένα δε εκ των τριών τέκνων τους φοιτά σε ελληνικό σχολείο.

Το ως άνω βούμευμα δημοσιεύθηκε σε ΠοινΧρ 2013, 113.

Write A Comment