τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 25/2017: Η επιβολή δικαστικής απέλασης σε βάρος καταδικασθέντα για παράβαση του νόμου πνευματικής ιδιοκτησίας πρόσφυγα δεν αποτελεί αντικείμενο επανάληψης ποινικής διαδικασίας

Pinterest LinkedIn Tumblr

Καταδίκη για παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας κατ’ επάγγελμα και επιβολή ισόβιας απέλασης από τη χώρα και επ’ αόριστον απαγόρευσης της επανεισόδου του στη χώρα. Πραγματικά περιστατικά. Ισχυρισμός περί συνδρομής στο πρόσωπο του αιτούντος της ιδιότητας του πολιτικού πρόσφυγα.

[…] Από το περιεχόμενο της εν λόγω αιτήσεως δεν προκύπτουν “νέα γεγονότα” ή “αποδείξεις”, άγνωστες, στους δικαστές που δίκασαν, κατά την έννοια του άρθρου 525§2 του ΠΚ, και οι οποίες από μόνες τους ή σε συνδυασμό με τις αποδείξεις που έλαβε υπόψη του το δικαστήριο -, καθιστούν φανερό, ότι αυτός, είναι αθώος για την πράξη για την οποία καταδικάστηκε, αλλά στην αίτηση περιέχονται ισχυρισμοί και επιχειρήματα του, που, εστιάζονται γύρω, από την κριτική της απόφασης και τις παραδοχές του Εφετείου, και γενικά γύρω από την αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων κατά την διάρκεια της δίκης, κατά την οποία καταδικάσθηκε, έτσι ώστε να καταφαίνεται η επιδίωξη του -δια της ως άνω διαδικασίας- να υπάρξει, ένας νέος ουσιαστικός επανέλεγχος της κατηγορίας, ο οποίος κατά τα προεκτεθέντα είναι ανεπίτρεπτος.
Εξάλλου θα πρέπει να τονισθεί ότι η ούτως επιβληθείσα απέλαση, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επαναλήψεως διαδικασίας αλλά ενδεχομένως να δημιουργούσε αναιρετικό λόγο (της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για την επιβολή της) γεγονός όμως που δεν συνέβη στην υπό κρίση περίπτωση. Άλλωστε το θέμα της εκτελέσεως ή μη τη απελάσεως ή της αναστολής αυτής, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Π Κ όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τον Ν. 4322/27-4-2015, σχετική δε είναι για την αναστολή της απελάσεως του η εκδοθείσα -μετά την υποβολή της υπό κρίση αιτήσεως- υπ’ αριθ. …/8-5-2015 Διάταξη της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Τρικάλων.
Συνεπώς πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας ως αβάσιμη […]
Διαβάστε το πλήρες κείμενο 

Write A Comment