τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 199/2013: Άρνηση εκδόσεως υπηκόου Ρουμανίας (Χριστιανού Ορθοδόξου) στην Τουρκία προς έκτισιν υπολοίπου ποινής

Pinterest LinkedIn Tumblr

Στην περίπτωση κατά την οποία ζητείται η έκδοση αλλοδαπού για έκτιση ποινής που επιβλήθηκε με δικαστική απόφαση του αιτούντος κράτους, διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων μηνών, δεν συγχωρείται το Συμβούλιο Εφετών που επιλαμβάνεται της σχετικής αιτήσεως να προβεί στην έρευνα περί υπάρξεως ή μη στοιχείων ενοχής του εκζητουμένου, ως προς την αποδιδόμενη σε αυτόν κατηγορία. Απορρίπτεται ο σχετικός λόγος εφέσεως του εκζητουμένου.

Γίνεται κατ’ ουσίαν δεκτή η κρινόμενη έφεση του εκκαλούντος, Ρουμάνου υπηκόου, κατ’ αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών, με την οποία διατάχθηκε η έκδοσή του στην Τουρκία, για την έκτιση του υπολοίπου επιβληθείσας ποινής, σε εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης τουρκικών αρχών, διότι υφίσταται κίνδυνος να υποστεί απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, λόγω των θρησκευτικών του πεποιθήσεων.

Το ως άνω βούλευμα δημοσιεύθηκε σε ΠοινΧρ 2013, 665.

Write A Comment