τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 1638/2019: Οι διατάξεις των άρθρων 463 § 3 και 59 του νέου ΠΚ είναι επιεικέστερες εκείνων του ν.4251/2014 περί των ποινών που επιβάλλονται στα αδικήματα μεταφοράς αλλοδαπών

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την υπ’ αριθμόν 1638/2019 απόφασή του ο Άρειος Πάγος (Τμήμα Ζ Ποινικό) αναίρεσε απόφαση Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων σε υπόθεση παραλαβής από τα εσωτερικά σύνορα για προώθηση στο εσωτερικό της χώρας αλλοδαπών, που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος, κρίνοντας ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί η επιεικέστερη διάταξη του άρθρου 463 του ισχύοντος από 1η Ιουλίου 2019 Ποινικού Κώδικα.
Η απόφαση αναιρέθηκε τόσο ως προς τις διατάξεις της περί της επιβολής στερητικής της ελευθερίας ποινής όσο και προς τη διάταξή της περί αποστερήσεως των πολιτικών δικαιωμάτων του κατηγορουμένου.
Συγκεκριμένα, για την πράξη επιβλήθηκε συνολική ποινή καθείρξεως είκοσι οκτώ ετών και συνολική χρηματική ποινή 32.000 ευρώ, ορίσθηκε δε η εκτιτέα ποινή καθείρξεως σε είκοσι πέντε έτη, ενώ το Δικαστήριο κατέγνωσε την παρεπόμενη ποινή της αποστερήσεως των πολιτικών δικαιωμάτων του κατηγορουμένου για τρία έτη.
Μετά τη δημοσίευση της προσβαλλομένης απόφασης δημοσιεύθηκε ο ν. 4619/2019 (νέος Ποινικός Κώδικας), με τον οποίο, αφ’ ενός μεν, με την τροποποίηση του άρθρου 463 του ΠΚ μειώθηκαν τα όρια (ανώτερο και κατώτερο) της ως άνω κύριας ποινής, καθοριζόμενα πλέον (κατά παραπομπή στο άρθρο 83 περ. γ’ του ΠΚ) σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή κάθειρξη έως έξι έτη και αφ’ ετέρου, τροποποιήθηκε κατά τρόπο ευμενέστερο για τον αναιρεσείοντα το προισχύον άρθρο 59 του Π.Κ., που προέβλεπε την παρεπόμενη ποινή της αποστερήσεως των πολιτικών δικαιωμάτων του καταδικασθέντος κατηγορουμένου, η οποία ήδη καταργήθηκε.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment