τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 1369/2018: Υποχρέωση επίδοσης κλητηρίου θεσμίσματος μεταφρασμένου σε γλώσσα που κατανοούν αλλοδαποί κατηγορούμενοι

Pinterest LinkedIn Tumblr


Στους κατηγορουμένους που δεν κατανοούν την ελληνική γλώσσα πρέπει να επιδίδεται το κλητήριο θέσπισμα μεταφρασμένο σε γλώσσα που κατανοούν. Ορθώς και αιτιολογημένως έκρινε το τριμελές πλημμελειοδικείο ότι η επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος στους αλλοδαπούς κατηγορουμένους για ενεργητική δωροδοκία στην Ελληνική χωρίς μετάφραση σε γλώσσα που κατανοούσαν είναι άκυρη και ακολούθως έπαυσε οριστικώς την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής. Η υποχρέωση μετάφρασης του κλητηρίου θεσπίσματος δεν αίρεται εκ του γεγονότος ότι οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι άσκησαν προσφυγή παραπονούμενοι για την μη μετάφρασή του, είχαν χορηγήσει στην προκαταρκτική εξέταση εξουσιοδοτήσεις σε δικηγόρους στην ελληνική γλώσσα, αφού τούτο δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από το δικαίωμα μετάφρασης των ουσιωδών εγγράφων. Η απόλυτη ακυρότητα που προκύπτει από παραβίαση δικαιώματος προς εμφάνιση, υπεράσπιση, εκπροσώπηση και άσκηση των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου δεν μπορεί να αξιοποιηθεί εις βάρος του.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης δημοσιεύεται στα Ποινικά Χρονικά, τεύχος 7/2019(Αύγουστος-Σεπτέμβριος) σελ. 498

Write A Comment