τελευταια νεα
ΔΙΕΘΝΗ

Αυστηρότεροι όροι πιστοποίησης γλωσσικής επάρκειας για την απόκτηση της Βρετανικής υπηκοότητας

Pinterest LinkedIn Tumblr
Τα άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν βρετανική υπηκοότητα ή να παραμείνουν στη χώρα θα πρέπει διαθέτουν επαρκείς γνώσεις της αγγλικής γλώσσας καθώς και να επιτύχουν σε σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσικής επάρκειας [Life in the UK test (LITUK)], όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος Υπουργός Μετανάστευσης, κ. Mark Harper.
Από τις 28 Οκτωβρίου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν το κατάλληλο επίπεδο επικοινωνίας στα Αγγλικά (Β1 ενδιάμεσο) καθώς και να περάσουν επιτυχώς σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσικής επάρκειας [Life in the UK test (LITUK)], προκειμένου να πιστοποιείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Όσοι προέρχονται από αγγλόφωνες χώρες δεν θα απαιτείται να αποδείξουν ότι διαθέτουν κατάλληλο επίπεδο επικοινωνίας στα Αγγλικά, ωστόσο και αυτοί θα πρέπει να περάσουν επιτυχώς τις σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσικής επάρκειας.
Ανήλικοι και πρόσωπα άνω των 65 ετών πρόκειται αν εξαιρεθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, από τις ως άνω γλωσσικές απαιτήσεις. Ομοίως, επίσης, θα εξαιρούνται όσοι πάσχουν από σωματικές ή ψυχικές παθήσεις που περιορίζουν σοβαρά την ικανότητά τους να μάθουν αγγλικά.
Πηγή: Gov.uk

Write A Comment