τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΑΕΑ/Διεύθυνση Αλλοδαπών Έγγρ 4000/1-230832/06.07.2018: Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με το παρόν έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (πδ 114/2010) μετά και τη θέση σε ισχύ του ν. 4332/2015

Write A Comment