τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΑAΔΕ Ε.2158/9.8.2019: Οδηγίες για την απόδοση ΑΦΜ σε αλλοδαπούς με άδεια από τις Υπηρεσίες Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με το εν λόγω έγγραφο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων παρέχονται οδηγίες ως προς τη χορήγηση Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών και ΙΓ’ Αθηνών καθώς και Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης και Ε’ Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω κατανομή αφορά αποκλειστικά αλλοδαπούς κατόχους Δελτίου Αιτήσαντος Διεθνούς Προστασία και Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου, που εκδίδονται και ανανεώνονται απο την Υπηρεσία Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία, καθώς και παλαιότερου τύπου αντίστοιχες άδειες.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment