τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΑΑΔΕ Ε.2157/8.8.2019: Κατάργηση της ΠΟΛ.1140/2018 εγκυκλίου, ως προς δελτία αιτήσαντος και άδειες διαμονής προσφύγων

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με το εν λόγω έγγραφο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καταργούνται οι διατάξεις της ΠΟΛ.1140/2018 εγκυκλίου, ως προς το μέρος που αφορούν τα δελτία και τις άδειες διαμονής αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, δικαιούχων καθεστώτος πρόσφυγα, εκδόσεως της Υπηρεσίας Ασύλου.

Συυνεπώς, δεν υφίσταται πλέον υποχρεώση των Δ.Ο.Υ. να επιβεβαιώνουν την αυθεντικότητα των εν λόγω δελτίων και αδειών πριν την απόδοχη Α.Φ.Μ.
Διάβαστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment