τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑAΔΕ Δ.ΟΡΓ.Α 1107758 ΕΞ 2019: Απόδοση ΑΦΜ σε αλλοδαπούς με άδεια από τις Υπηρεσίες Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τροποποιούνται προηγούμενες αποφάσεις της Αρχής για την απόδοση Φορολογικού Αριθμού σε κατόχους αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται απο την Υπηρεσία Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο
* Σύμφωνα με το αρ. Ε.2158 απο 9.8.2019 έγγραφο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων η εν λόγω κατανομή αφορά αποκλειστικά αλλοδαπούς κατόχους Δελτίου Αιτήσαντος Διεθνούς Προστασία και Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου, όπως εκάστοτε ισχύουν καθώς και παλαιότερου τύπου αντίστοιχες άδειες, αρμοδιότητας ΔΟΥ Α’ και ΙΓ’ Αθηνών, καθώς και ΔΟΥ Δ’ και Ε΄ Θεσσαλονίκης.

Write A Comment