τελευταια νεα
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

3ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικού Σημείου Επαφής ΕΜΝ: Η προσφυγική κρίση στη Μεσόγειο: Δικαιώματα και Ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Pinterest LinkedIn Tumblr

Το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως το Ελληνικό Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης, πρόκειται να διοργανώσει το 3ο Εθνικό Συνέδριό του, στις 17 Δεκεμβρίου 2015, στην Αθήνα, με θέμα «Η προσφυγική κρίση στη Μεσόγειο: Δικαιώματα και Ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας» (“Refugee crisis in the Mediterranean: Rights and Integration of beneficiaries of international protection”).

Το θέμα του συνεδρίου πρόκειται να αναπτυχθεί σε δύο βασικούς άξονες, την εισδοχή και υποδοχή των μικτών μεταναστευτικών ροών από τη μία πλευρά και την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας από την άλλη, αναλύοντας κάθε μία φάση από αυτές, αφενός ως προς την ασκούμενη πολιτική σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου ως προς τις  εφαρμοζόμενες επιχειρησιακές πρακτικές.

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου

Write A Comment