τελευταια νεα
ΕΔΔΑ

Η κράτηση παιδιών ήταν παράνομη, καθώς δεν υπόκεινταν στην απόφαση απέλασης και όλες οι αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων ανέφεραν μόνο…

Η ιατρική βεβαίωση προσκομίστηκε από τον αιτούντα με αίτηση επίσπευσης, που κατέθεσε προκειμένου να αποδείξει την ανάγκη για την,…

Οι διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων ειναι ειδικότερες εκεινων των αποφάσεων που εισάγουν προσθετες προυποθέσεις για την είσοδο των δικηγορων…